JOGI NYILATKOZAT
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! A tájékoztatóban meghatározott feltételek a Concorde Értékpapír Zrt. oldalának valamennyi látogatójára kötelező érvényűek!
Szerzői jogok
A Concorde Értékpapír Zrt. weboldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések, bármilyen képi és szöveges anyagok és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok, valamint mindezek elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata – így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása, többszörözése, publikálása, átdolgozása – kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. A Concorde Értékpapír Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.
Információk
A Concorde Értékpapír Zrt. weboldalain közzétett információk és adatok tájékoztató jellegűek, a Concorde Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörű voltáért. A honlapon megjelenő elemzések nem minősülnek a Concorde Értékpapír Zrt. üzleti ajánlatának, befektetési tanácsának vagy ajánlásának. Az itt megjelenő elemzésekben szereplő információkra alapozott üzleti döntésért a Concorde Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. Az adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Kérjük, hogy üzleti döntéseinek meghozatala előtt mindenképpen kérjen közvetlen felvilágosítást társaságunktól, annak érdekében, hogy az esetleges félreértések elkerülhetők legyenek. A Concorde Értékpapír Zrt. által nyújtott szolgáltatások mindenkor hatályos feltételeit a Concorde Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata, Kondíciós Listája és egyéb Hirdetményei tartalmazzák, melyek megtekinthetőek a honlapon, illetve a Concorde Értékpapír Zrt. ügyfélszolgálatán.
Személyes adatok és értékpapírtitok kezelése

Ön interneten keresztül megadhatja részünkre e-mail címét, illetőleg telefonszámát, amennyiben igényli, hogy az Ön részére a Concorde Értékpapír Zrt-vel vagy valamely leányvállalatával, illetve szolgáltatásaikkal kapcsolatos tájékoztató anyagokat küldjünk az Ön részére, illetőleg kapcsolatba lépjünk Önnel. IP címének megadásával Ön lehetővé teheti számunkra a weboldalaink látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg diagnosztikai célokra történő alkalmazását. Adatainak megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Concorde Értékpapír Zrt. ezen adatait nyilvántartsa és kezelje mindaddig, amíg Ön kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. A Concorde Értékpapír Zrt. kijelenti, hogy a személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli.

A Concorde Értékpapír Zrt. továbbá a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (Bszt.) meghatározott értékpapírtitokra vonatkozó előírások szerint kezeli az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást.

Az Internet biztonsága

Az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.

A Concorde Értékpapír Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlappal, valamint annak használatával vagy használatra képtelen állapotával kapcsolatban, annak működési zavaraiból, az azok által közölt adatok illetéktelen személy által történő megváltoztatásából, illetve amelyek információ továbbítási késedelemből, vonal vagy rendszerhibából, vagy számítógépes vírus, továbbá más hasonló ok által okozottan származnak.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Concorde oldaláról más cégek és egyéb szervezetek oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Concorde Értékpapír Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen oldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A Concorde Értékpapír Zrt. fenntartja a jogot, hogy a weblapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, átírja, illetve a tartalmak vagy weblap elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse.

A Concorde Értékpapír Zrt. jelenléte a közösségi médiában

A Concorde Értékpapír Zrt. több közösségi oldalon (Facebook, LinkedIn, Twitter, stb.) rendelkezik saját profillal, melyen bejegyzéseket tesz közzé.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közösségi oldalakon olvasható információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek megbízás megadására vonatkozó felhívásnak. A közösségi oldalakon található bejegyzések olyan adatokat, előrejelzéseket, információkat tartalmaznak, amelyeket a bejegyzések készítői megbízhatónak és pontosnak tartanak, azonban a leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban a Concorde Értékpapír Zrt., illetve a bejegyzések készítői semmilyen felelősséget nem vállalnak. A bejegyzésekben foglalt adatok és információk felhasználása a felhasználó kizárólagos felelősségére történik.

A Concorde Értékpapír Zrt. munkatársai a bejegyzésekben szereplő értékpapírokban és más eszközökben pozíciókkal rendelkezhetnek, melyek bármikor megváltozhatnak. A bejegyzésekben szereplő információkra, véleményekre és előrejelzésekre a piaci viszonyok változása hatással lehet. A bejegyzésekben foglalt információk önmagukban nem feltétlenül elégségesek befektetési vagy egyéb döntések meghozatalához. Felhívjuk figyelmét a bejegyzésekben foglalt információk és más forrásokból származó egyéb információk egybevetésének esetleges szükségességére. A Concorde Értékpapír Zrt. semmilyen felelősséget nem vállal a bejegyzésekben szereplő információkon alapuló döntésből eredő esetleges károkért.

A bejegyzések a Concorde Értékpapír Zrt. kizárólagos szellemi tulajdonai, jogi védettség alatt állnak; kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt. kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával adhatóak át, illetve tehetőek hozzáférhetővé harmadik személy részére. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Concorde Értékpapír Zrt. oldalain szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok személyes használatot meghaladó, vagy attól eltérő használata szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Concorde Értékpapír Zrt. minden tudomására jutott jogsértéssel, illetve jogsértésre gyanút adó magatartással szemben fellép.

A Concorde Értékpapír Zrt. fenntartja a jogot, hogy a közösségi oldalakon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, átírja, illetve a tartalmak vagy a közösségi profiljának elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse.

A közösségi oldalakon közzétett információkra egyebekben a honlapon közzétett információkra vonatkozó, fenti jogi nyilatkozat érvényes.

Cookie-k használata:

A Concorde Értékpapír Zrt. a weboldalain ún. cookie-kat (azaz „sütiket”) alkalmaz, amelynek célja a weboldal könnyebb használhatósága, testreszabott kiszolgálás és a felhasználói élmény növelése. A cookie egy rövid szöveges fájl, amelyet a rendszer a weboldal megnyitása során a könyvtárrendszerébe küld. Ezen file-okat a rendszer az Ön gépén tárolja és ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a weboldal felismerje az adott felhasználói eszközt és információt tároljon el a felhasználó böngészési szokásairól.

A cookie-kat Ön a saját számítógépén törölheti, továbbá böngészőjét is beállíthatja úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ez utóbbi esetben kérjük vegye figyelembe, hogy cookie engedélyezése nélkül az adott weboldal működése nem biztos, hogy teljes értékű.

A Concorde Értékpapír Zrt. által alkalmazott cookie-k segítségével az egyes hirdetési rendszerek megjeleníthetik Önnek a Concorde Értékpapír Zrt. hirdetéseit más olyan weboldalakon, amelyre Ön ellátogat. Ennek során a Concorde Értékpapír Zrt. semmilyen információt nem kap Önről, illetőleg arról, hogy Ön milyen oldalakat látogatott meg. Célja kizárólag az, hogy a Concorde Értékpapír Zrt. oldalát meglátogató személy a későbbiekben is találkozhasson hirdetéseinkkel. Ezen funkció természetesen letiltható a kezelési beállításokon keresztül a számítógépén.

Ön a Concorde Értékpapír Zrt. weboldalának használatával hozzájárul e cookie-k használatához, amelyet természetesen – a fentiek alapján – le is tilthat. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, azonban a Concorde Értékpapír Zrt. szolgáltatásai színvonalának növeléséhez szükségesek lehetnek.

Vissza a belépő oldalra
Kérdése van?
+361 489 2202
CONCORDE CSOPORT
500 milliárdnyi vagyonbefektetés
25 évnyi szakértelemmel ügyfeleinkért